Prime Road Group ร่วมเสวนา Leadership 4.0

Prime Road Group ร่วมเสวนา ให้ความรู้ “ Leadership 4.0 ” จัดโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ให้เกียรติเชิญคุณพงษ์สฤษฎิ์ รอดเรืองเดช รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารองค์กรและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Leadership 4.0 และในโอกาสนี้ ได้มอบของที่ระลึก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากชุมชนในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ แก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและทำกิจกรรม ณ ห้องปทุมมาศ โรงแรมแมนฮัตตัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

June 11 , 2019